آخرین مدل بنز در خانه با سنگ چینی بسازید

آیا می دانستید که آخرین مدل ماشین بنز با استفاده از سنگ چینی ساخته شده است؟ برای آشنایی با این ماشین و آشنایی با سنگ پله چینی با مجموعه آراد برندینگ همراه باشید.

از نمونه سنگهای ساختمانی سنگ چینی الیگودرز است که موارد مصرف گسترده ای را دارا است. براق بودن این سنگ سبب شده تا زیبایی بسیاری داشته باشد و بیش از سایر محصولات مورد استفاده قرار بگیرد.

یکی از انواع ستنگ چینی، سنگ چینی تیشه ای می باشد. این سنگ طی فرایندهایی که به سنگ ضربات متعدد وارد می شود ایجاد می شود و این ضربه زدن ها به دو صورت دستی و ماشینی صورت می گیرد.

زیباترین نوع سنگ چینی سنگ چینی کریستال است. به طور کلی در پله های کاخ ها از این سنگ استفاده می شود زیرا براق بوده و طرح و نقش خاصی را دارا می باشد.